Học sinh THPT được đổi môn học tự chọn vào cuối năm học

(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các Sở hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Theo đó, Bộ GDĐT hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau:

Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

 

Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 10. Học sinh phải học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Cùng với đó, mỗi học sinh phải chọn 3 trong số 9 môn tự chọn: Lý, Hoá, Sinh, Địa, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 3189
  • Tất cả: 157979