TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC NHẬP LIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mời quý đại biểu tham khảo tài liê%3ḅu tập huấn công tác nhập liệu cơ sở dữ liệu quốc gia

về cán bộ, công chức, viên chức

STT

Nô%3ḅi Dung

Tải về

1

Kế hoạch Triển khai tập huấn nhập liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch 74/KH-SNV

2

Giấy mời tập huấn công tác nhập liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Giấy mời 85/GM-SNV

3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Tải về

4

File Video dẫn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Tải về


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 3186
  • Tất cả: 157976