Thông tin đăng ký dự thi, tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2023-2024