Chuẩn bị cho giải bóng đá MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN do huyện đoàn Long Điền tổ chức